Copyright © 2010 - www.lillevra.se

Uppdrag

Här kan ni se bilder från vår verksamhet och se hur våra produkter har använts i olika kunduppdrag
för våra kunders olika projekt.

 

 

 

HEM   |   GRÄVMASKINSMATTOR   |   TRÄPÅLAR & BRYGGPÅLAR   |   SKOGSMATTOR   |   ÖVRIGT   |   UPPDRAG   |   KONTAKT

Utbyggnad Svenska Kraftnät
Svenska Kraftnät
bygger ut sin elför-
sörjning i projektet
SydVästlänken.
Lillevrå bistår pro-
jektet med gräv-
maskinsmattor
där extra bärighet
krävs. Läs/se mer här!

Från hästar till pråmar...
Våra produkter
används till allt,
från att stock-
mattorna har
agerat väggar
på en pråm till
impregnerade på-
lar till häststaket. 
Läs/se mer här!

Liseberg firar 90-år 2013
- Stockarna från
Lillevrå används till
takstolsåsarna på
Kaninlandsbanans
stationsbyggnad,
säger Fredrik Land-
mark, projektledare. 
Läs/se mer här!

Ramsågat fasadvirke
Gör som Gunilla i
Skephult och välj
ramsågat virke
med hög/tät kvalitet
i långa längder
och valfri bredd.
Läs/se mer
här!

Ekstockar till möbler och lekplatser
Öxabäcks
Anläggning AB
väljer ekstockar
från Lillevrå när
lekplatser  på
förskolor ska
utsmyckas.
Läs/se mer här!
 
 

Tjälskadade vägar
Så här löser man en allvarlig tjälskada
med stockmattor
från Lillevrå.

 

Balkar och stockmattor vid ny bro
Frog Marine Service
hyr in järnbalkar och
stockmattor när en
geoteknisk under-
sökning ska göras
för den nya bron i
Inseros. Läs/se
mer här

Rydboholmsbron från 1939 byts ut
Vi levererar pålar
och stockmattor 
till broprojektet
som  Jonab driver.
Nya bron ska vara
på plats våren 
2015. Läs/se mer
här! 

Ännu mera uppdrag...

Klicka vidare så får du ytterligare tips på hur våra skogs- och grävmaskinsmattor kan användas samt hur våra pålar och virke från sågen kommer till nytta!
Läs /se mer HÄR