Copyright © 2010 - www.lillevra.se

Pålar och stockmattor till broprojekt Rydboholm

Den 7 april 2014 slogs första pålen i marken som utgör grunden till det bjälklager som ska läggas ovan på, innan våra stockmattor läggs på som en stabil grund och väg intill den gamla bron. Härifrån ska sedan maskinerna kunna utföra sitt jobb med att både riva den gamla bron och bygga upp den nya. Jonab driver projektet att riva bron och bygga en ny bro över Viskan. Projektet väntas klart våren 2015.

 

 

 

HEM   |   GRÄVMASKINSMATTOR   |   TRÄPÅLAR & BRYGGPÅLAR   |   SKOGSMATTOR   |   ÖVRIGT   |   UPPDRAG   |   KONTAKT

Den nya bron ska bli en samverkansbro av stål och betong. Jonab har anlitat Trellegräv som entreprenad och Niklas och Niclas sköter dagens pålarbete.