Copyright © 2010 - www.lillevra.se

Balkar och stockmattor vid ny bro

När Fog Marine Service fick i uppdrag att göra geoteknisk undersökning för bärigheten för den nya bron vid Västra Ingsjön i Inseros hyrde man in järnbalkar och stockmattor för att skapa bärighet under projektet. 

 

 

 

HEM   |   GRÄVMASKINSMATTOR   |   TRÄPÅLAR & BRYGGPÅLAR   |   SKOGSMATTOR   |   ÖVRIGT   |   UPPDRAG   |   KONTAKT

Balkar och stockmattor vid ny bro
Frog Marine Service
hyr in järnbalkar och
stockmattor när en
geoteknisk under-
sökning ska göras
för den nya bron i
Inseros. Läs/se
mer här!