Copyright © 2010 - www.lillevra.se

Från hästar till pråmar...

Här ser du ett axplock av olika kundprojekt där vi på Lillevrå Såg och våra produkter kunnat hjälpa till med.

 

 

 

 

HEM   |   GRÄVMASKINSMATTOR   |   TRÄPÅLAR & BRYGGPÅLAR   |   SKOGSMATTOR   |   ÖVRIGT   |   UPPDRAG   |   KONTAKT

På stenpråmen i Norge fungerade gräv-
maskinsmattorna som skyddande väggar.

 

Stabil bro över vattendrag.

Bärande underlag i våtmark.

Projekt där mattorna fungerade som väggsektioner.

Provisorisk arbets-
brygga med både trä-
pålar och grävmaskins-
mattor.

Förstärkningsjobb över mosse. Transformator till nätstation. Vikt 320 ton.

Stabila staket för hästälskare och hästägare. Pålat häststaket av kreosotimpregnerad furu som står pall mot väta och vind i decennier.