Copyright © 2010 - www.lillevra.se

Utbyggnad Svenska Kraftnät

Lillevrå Såg levererar grävmaskinsmattor till flera etapper av Svenska Kraftnäts utbyggnad. Här presenteras några. 

 

 

 

 

HEM   |   GRÄVMASKINSMATTOR   |   TRÄPÅLAR & BRYGGPÅLAR   |   SKOGSMATTOR   |   ÖVRIGT   |   UPPDRAG   |   KONTAKT

Hässleholm Nord Skåneetappen Hässleholm Nord innefattar sträckan Markaryd-Lyby och innefattar ca 20 mil kabel som ska grävas ned. Skanska driver projektet som påbörjades augusti 2012 och ska vara klart hösten 2014.

Nässjö-Värnamo På den ca 6 mil långa sträckan har stockmattorna haft stor betydelse vid Fyelse och Dala Knekta mosse.

Arbetsledare Greger Olsson visar den dubbla vägen av grävmaskinsmattor som lagts längs med väg 21.

Stockmatteväg längs tågrälsen, vid väg 117.

Greger visar högarna av grävmaskinsmattor som läggs på delar av sträckan Mala-Bjärnum för extra bärighet.

Conny Svensson, Schakt & Transport, har lagt ut 2000 grävmaskinsmattor mellan Mala-Bjärnum med en hjullastare med pall och gafflar

Mattorna används som plattformar för bilar, arbets-
bodar och maskiner där bärigheten är dålig. Även
bra som lastbilsflak på skotarna…

- Dala Knekta mosse är Natura 2000-område. Att borra plattformar för den nya luftburna ledningen hade inte gått utan stockmattorna. Vi får eller kan inte göra grusväg här, det är för känsligt och för blött, säger arbetsledare Anders Svensson.

Hittills har cirka 2000
mattor blivit 1,3 km väg.